Firemné údaje

Softival s.r.o. 

Betliarska 11
Bratislava
851 07

IČO: 44 052 308
DIČ: 2022562630
IČ DPH: SK2022562630

Softival s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 51310/B